Zlínský krajský svaz házené

23.3.2020 otevřeno: 210 x

Klubový členský příspěvek

Připomínáme všem klubům ZKSH, že dle stanov ČSH je povinen každý registrovaný klub uhradit klubový členský příspěvěk, který je platný pro celý kalendářní rok 2020 a musí být uhrazen ve výši 1000,- Kč do 31. 1. 2020.

 

V případě, že klub neuhradí členský příspěvek ve stanové lhůtě, je povinen jej uhradit v náhradním termínu nejpozději do 30.4.2020 navýšen o sankční poplatek ve výši 50% klubového členského příspěvku.

 

Neuhrazení klubového členského příspěvku ani v náhradním termínu je důvodem ke zrušení registrace klubu v ČSH ve smyslu Stanov ČSH.

 

Žádáme Vás tímto o zaslání uvedené finanční částky poštovní poukázkou A, převodem na bankovní účet nebo platbou v hotovosti v kanceláři ČSH. 

 

  • Bankovní spojení - 2801158739/2010
  • Specifický symbol platby - registrační číslo dle HNET (poslední tři čísla)
  • Variabilní číslo platby - 500

 

Kopii dokladu o úhradě posílejte e-mailem nebo poštou na adresu:

@ zeleznakova@chf.cz

✉ Český svaz házené z.s., Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4