Zlínský krajský svaz házené

21.1.2020 otevřeno: 213 x

ŠKOLENÍ TRENÉRŮ LICENCE C

Olomoucký krajský svaz házené pořádá školení trenérů licence C

 

Školení trenérů licence „C“ Olomouc 2020

Vážení sportovní přátelé,

školení trenérů licence „C“ se uskuteční v následujících termínech:

1. část školení se uskuteční ve dnech 21 - 23. 2. 2020

2. část školení se uskuteční ve dnech 28. 2. - 1. 3. 2020

Závěrečné zkoušky proběhnou 12. 3. 2020.

Celá akce bude probíhat v areálu DHK Zora Olomouc, U Stadionu 6 a.

Cenu školení stanovila Exekutiva OLKSH takto:

·     pro účastníky z klubů Olomouckého krajského svazu házené 2. 200,-  Kč

·     pro účastníky z klubů ostatních krajských svazů házené 2. 700,-  Kč.

V ceně školení je zahrnuto i stravování po dobu prvních dvou částí, v sobotu oběd a v neděli oběd. Ubytování si hradí případný zájemce sám.

Přihlášení, která budou obsahovat jméno a příjmení budoucího trenéra, kontaktní e-mail adresu, telefon, klubovou příslušnost, číslo registrace, prosím provádějte přes webové stránky: http://rhc-olk.cz/product/trenerska-licence-c/. Přihlášení a platbu proveďte nejpozději do 5.2.2020.

Platbu poukažte prosím na účet Olomouckého krajského svazu házené

č.ú.: 2801158739/2010, v.s. 662713, s.s. číslo Vaší registrace a do poznámky jméno plátce. Doklad o zaplacení zašlete, prosím, na adresu krocil@chf.cz

 

Zaslaný doklad je potvrzením účasti! Bez tohoto dokladu nebudete připuštěni ke školení!

Pokud bude platit klub hromadně za několik přihlášených, je u něho stejná povinnost!

Pokud někdo z uchazečů již předem ví, že nebude moci absolvovat jeden z víkendů, nechť se vůbec nepřihlašuje!

Školení se uskuteční pouze v případě přihlášení minimálně 25 uchazečů. Maximální počet je 35 zájemců.

 

Zásady licencování trenérů Českého svazu házené

 

Školení pro získání licence trenéra stupně C

 

Článek 5

Rozsah a obsah školení

1.    Školení pro získání licence C musí být organizováno v rozsahu 60 hodin. Z toho je 22 hodin teoretické výuky, 33 hodin praktické výuky a 5 hodin závěrečných zkoušek.

 

Podmínky pro získání licence

 

Článek 2

1. Má se za to, že žadatel o příslušný stupeň licence absolvoval předepsané školení, pokud se aktivně zúčastnil alespoň 80 % - z 60 předepsaných hodin pro získání licence C.

 

Pozvánku s programem obdrží přihlášení účastníci na kontaktní e-mail po uzavření přihlášek.

 

Pozn. Uchazeči, kteří mají trvalé bydliště v Olomouckém kraji, mají možnost zažádat si o dotaci na získání trenérské licence. Důležité: žádá si každý sám za sebe jako soukromá osoba. Podrobnosti na

https://www.olkraj.cz/07-02-2-dotace-na-ziskani-trenerske-licence-prijem-zadosti-2-3-do-17-4-2020-cl-4695.html. V případě nejasností rád pomohu.

 

Zbyněk Kročil

krajský manažer OLKSH
602 105 558

krocil@chf.cz