Zlínský krajský svaz házené

13.1.2020 otevřeno: 234 x

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ EXEKUTIVY ZKSH SE ZÁSTUPCI KLUBŮ ZKSH

Zápis ze společného jednání zástupců klubů a exekutivy ZKSH

19.12.2019, Sirákov

 

 

Přítomni        - exekutiva:  P. Novák, P. Videcký, J. Dořičák, K. Oškera, T. Kučerka,D. Divoka

                                               P. Hurtíková

 

                        - kluby:         HK BYSTŘICE p/H, TJ HOLEŠOV, HC ZLÍN, TJ Fatra NAPAJEDLA,

                                               TJ S.S. UH, HC Junior ZLÍN, TJ Jiskra   OTROKOVICE, TJ Sokol

                                               LUHAČOVICE, HC ZUBŘÍ, TJ Lesana Staré ZUBŘÍ, TJ ROŽNOV p/R,

                                               TJ Handball VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, TJ Sokol HOVĚZÍ, HOLIDAY CUP

                                              

Omluveni      - kluby:         SHK KUNOVICE

Neomluveni - kluby:         KH Zbrojovka VSETÍN

Nepozvané kluby:             HK ZUBŘÍ, TJ VESELÁ

 

 

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 

1. zpráva sportovně technická komise

2. zpráva disciplinární komise

3. informace komise rozhodčích

4. informace komise mládeže, mini

5. Diskuse - různé

 

 

 

Jednání řídil předseda ZKSH Petr Novák

 

Přivítání a poděkování za velmi dobrou účast jak v počtu klubů (14 ze šestnácti), tak i v počtu přítomných zástupců klubů (31 zástupců). Jeden klub se omluvil a jeden na pozvánku nereagoval.

Pozvánku nedostaly dva kluby, u nichž požádala exekutiva ZKSH u ČSH o zrušení jejich členství pro dlouhodobou nečinnost. Exekutiva ČSH žádosti nevyhověla.

V současné době má ZKSH 16 aktivních klubů a dva nefungující kluby.

 

 

1. STK (K. Oškera):

- hodnocení podzimu 2019/2020

            - řídíme 4 soutěže starší žáci a žačky + mladší žactvo I. a II.

            - nevyrovnaný počet utkání mladšího žactva z důvodu nerovnoměrného počtu družstev mezi

  kategoriemi I. (20 MU) a II. (78 MU)

- od soutěžního ročníku 2020/2021 bude o zařazení družstev mladšího žactva do skupin rozhodovat

  STK a ne přání klubů, jako doposud (pokud to bude nutné podle počtu přihlášených družstev)

            - velký počet změn termínů MU – proti podzimu 2018 je nárust téměř 100% (nejvíce mění termíny HC

  Zlín a HC Zubří)

- nebyl žádný problém s IS

- s dodržováním licenční politiky měla během podzimu problém jen Lesana Zubří (8x u st. žaček)

 

 

- zadávání výsledků do Hnetu bez připomínek, nedodržení termínu jen 2x (Lesana Zubří ml. žáci II.,

  Vsetín st. žáci)

- zlepšila se grafická úroveň zápisů (tiskací písmo a čitelnost, nárust elektronicky psaných zápisů)

- jen dvě přímé ČK (Rožnov - st. žáci, Sosnowski, Lesana – ml. žáci II., Minarčíková)

- upozornění na povinnost fotografií hráčů/hráček v Hnetu (zatím není postihováno)

 

 

2. DK (P. Novák):

     - podzim 2019 proběhnul bez nutnosti disciplinárního řízení

     - drobné nedostatky budou řešeny po skončený sezóny 2019/2020 (dodržování licenční politiky, opožděné

  zadávání výsledků MU do Hnetu, nedodržování posloupnosti číslování hráčů v zápise o utkání

- byly uděleny pouze dvě přímé ČK – DK ZKSH upozorňuje, že za evidenci ČK odpovídá klub a tím odpovídá

  i za omezení startu potrestaných hráčů přímou ČK dle Soutěžního řádu ČSH

 

 

3. KR (T. Kučerka):

- školení rozhodčích licence C, 18. – 19.1.2020, SH Robe Zubří, 800,- Kč, stravování je zajištěno, praxe

  individuálně, přihlášky včetně potvrzení o platbě do 31.12.2019

- při překládání MU do pracovních dnů počítat s pozdějším začátkem s ohledem na zaměstnání rozhodčích

- při změnách termínů MU zapomínají žadatelé kontaktovat delegované rozhodčí

- vyjádření, kritika, připomínky - uvádět na zadní stranu zápisů o utkání, nárok ZVD, nevyužívá se

- rozhodčí si ztěžují na chybějící razítka lékařů na lékařských prohlídkách hráčů, objevuje se jen jméno

  lékaře bez specializace a bez razítka, takové prohlídky nebudou uznávány

- stížnosti rozhodčích na chování rodičů při MU, zodpovídá hlavní pořadatel – DK bude trestat jeho

  benevolenci, rozhodčí mohou požádat o vyklizení haly

 

 

4. KM (D. Divoka):

- bude se opakovat VŘ na trenéra krajského výběru starších žáků

- KM uvažuje o společných soutěžích s JmKSH

- kluby nemají jednotný názor

- mladší žactvo Jm kraje hraje samostatně chlapce a samostatně děvčata

- Zlín má v kategorii smíšená družstva

- JmKSH se ještě jednoznačně nevyjádřil, bude další jednání

- na podzim 2019 proběhlo 30 turnajů mini – pořadatelé zašlou žádost o dotace

- kluby dostanou tabulku s vypsanými termíny jaro 2020

- HD organizujeme společně s MSKSH, Lesana Zubří má zájem se zúčastnil, ale ne pořádat

 

 

5. DISKUSE - RŮZNÉ:

- informace z ČSH

            - krajský manažer (HPP) - ZKSH vyhlásil VŘ na obsazení funkce (4 zájemci), ale tuto funkci stávající

              exekutiva ZKSH neobsadí

            - krajský trenér (OSVČ) - ZKSH nevyhlásil VŘ na obsazení funkce

                        - exekutiva ZKSH obě tyto funkce neobsazuje z těchto důvodů:

              1. obsazení této funkce je možné už nyní, ale povinné až od 1.7.2020

  2. jedná o neplánované finanční zatížení rozpočtu KS

  3. v únoru 2020 bude volební konference ZKSH a stávající exekutiva nechce zatížit novou

      exekutivu svým rozhodnutím, se kterým nemusí nová exekutiva souhlasit

 

 

- ČSH připravuje nový informační systém

                        - sjednocení soutěžních systémů u krajských soutěží mládeže

                                    - jen 4 KS hrají své soutěže podle Bergerových tabulek, ostatní hrají turnajově

                                    - ČSH připraví univerzální model

                        - představení nového Informačního systému + svazové webové stránky

                                    - další informace ČSH poskytne v období leden/únor

                                    - testovací rozjezd v dubnu 2020, měli by u toho být krajští manažeři

                                    - zápisy z utkání on line (klubový redaktor musí být přítomen na MU) – soutěže ČSH

                                    - vypisování zápisů před utkáním v papírové podobě – krajské soutěže

                                    - každoroční uzavření soutěžního ročníku do konce června

                                    - poplatky a pokuty    - jejich sjednocení do 5 oblastí

                                                                       - do 10.1.2020 pošle ČSH na kraje návrh tabulky

- 14.12.2019 proběhla v Olomouci konference ČSH

                        - hlavní bod programu – schválení nových Stanov ČSH

                        - velmi slabá účast pozvaných delegátů (necelých 39%)

                        - Stanovy nebyly schválenyl

- HC Zubří žádá pro jaro 2020 přihlášení svého dalšího družstva do kategorie mladší žactvo II.

            - hlasování 10 pro (nadpoloviční většina) – družstvo bude doplněno 

            - mladší žactvo II. má od jara 2020 novou soutěž, proti podzimu 2019 bude nové rozlosování

- HC Zlín odhlašuje z jarní části soutěže starších žaček své „A“ družstvo pro nedostatek hráček

            - systém soutěže této kategorie se nemění

- během podzimu 2019 vyhlásila exekutiva ZKSH výběrové řízení na trenéra/trenérku krajských výběrů

  starších žáků/žaček - dívky, 3 zájemci, všichni HC Zlín, vybrána byla L. Černá

            - chlapci, žádný zájemce

            - nejbližší akce, leden 2020   - Kemp házenkářských nadějí, Nymburk

                                                           - děvčata vybere L. Černá

                                                           - chlapce vybere z pověření KM ČSH J. Mazáč (HC Zubří)

- volební konference ZKSH, středa 19.2.2020, Vsetín

            - stávající exekutiva upozorňuje na uvažované ukončení činnosti některých členů stávající exekutivy

            - příprava kandidátek a návrhy klubů na členy exekutivy a předsedy KS

- Rozpis soutěží ZKSH/jaro 2020, změna termínu připomínkování klubů – poslední termín je 31.12.2019

- M. Buday (HC Zlín) – námět pro KM ČSH

            - změnit systém ŽL tak, aby se na závěr hrálo finále mezi nejlepšími družstvy a ne aby vítěz vzešel

  z dlouhodobé tabulky

- HC Zlín požaduje hrát svá domácí utkání ve všední dny, v rámci svých TJ, i za cenu zvýšených nákladů na

  rozhodčí, žákovským družstvům Zlína odpadnou problémy s nedostatkem volných termínů ve SH

- ve Zlíně se podařilo po dlouhé době uspořádat první turnaj Školní ligy (18.11.2019), jsou naplánovány další

  turnaje, Zlín žádá po ZKSH podporu pro tuto aktivitu (branky, míče atd.)

- Zlín navrhuje uspořádat na konci sezóny 2019/2020 finálový turnaj výběrů ŠL v rámci Zlínského kraje

- materiál, který vypracoval M, Buday (HC Zlín) k problematice osobní obrany/kombinované obrany bude

  zveřejněn v nejbližším Zpravodaji STK

            - na toto téma by se měla zaměřit některá vzorová TJ zlínského i zuberského RHC (exekutiva ZKSH

  projedná s vedoucími trenéry obou RHC)

 

 

 

 

Zapsal:            Petr Novák

Kontrola:         exekutiva