Zlínský krajský svaz házené

11.12.2019 otevřeno: 279 x

ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH LICENCE "C"

Komise rozhodčích ZKSH pořádá školení pro zájemce o licenci rozhodčího "C". Další informace najdete v článku.

 

 

P O Z V Á N K A

na školení nových rozhodčích a pro rozšíření na licenci „C“

 

Vážená kolegyně, kolego,

 

komise rozhodčích ZKSH Tě zve na školení nových rozhodčích a pro získání licence „C“, který se uskuteční

 

18.-19. ledna 2020 v Zubří

Místo: ROBE ARENA, Zubří

Čas: zahájení v 08:00 hodin (prezentace 7:45) ukončení ve večerních hodinách

vedoucí semináře: Tomáš Kučerka, předseda Komise rozhodčích ZKSH

 

 Obsah semináře:

 

- Výklad pravidel IHF, včetně testu z pravidel

- Činnost a osobnost rozhodčího

- Legislativní a ekonomické předpisy

 

S sebou: psací potřeby, platný registrační průkaz nebo kartu ALIVE (není podmínkou), uchazeči mladší 18 let také písemný souhlas zákonného zástupce.

 

Úspěšní absolventi získají certifikát za splnění teoretické části k získání licence „C“ rozhodčího házené, následně musí proběhnout praktická část, která může proběhnout v krajích nebo např. Prague cup v rámci projektu mladých rozhodčích.

 

Poplatek za školení ve výši 800 Kč uhradí účastníci na bankovního účet : 2801158739 / 2010

variabilní symbol (VS) :  400   specifický symbol (SS) :  663 zpráva pro příjemce : školení rozhodčích C

 

Oběd a občerstvení zajištěno. Účastníci cestují na vlastní náklady. Ubytování možno zajistit na vlastní náklady.

 

Svou účast potvrďte, prosím, nejpozději do 31. prosince 2019 elektronickou poštou vedoucímu semináře – kr.zlinskyksh@gmail.com . Zároveň přiložte potvrzení o platbě.

Do předmětu napiš “Zájemce o licenci C“ do textu emailu uveď:

·         Jméno a Příjmení

·         Email; Telefon

·         Adresu

·         Datum narození

·         Oddíl

 Školení se uskuteční v případě, že účast potvrdí minimálně 12 uchazečů.

Na setkání s Vámi se těší komise rozhodčích Zlínského krajského svazu házené. 

 

                                                                                                                      

   Tomáš Kučerka         

                                                                                                           předseda KR ZKSH