Zlínský krajský svaz házené

6.10.2018 otevřeno: 134 x

INFORMACE K DOTAČNÍMU PROGRAMU MŠMT - MŮJ KLUB

Dobrý den, prosím, věnujte pozornost následující informaci. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy vypsalo program Můj klub na rok 2019. Český svaz házené považuje zapojení klubů sdružených ČSH do tohoto programu za velmi důležité.

 

Z tohoto programu lze totiž hradit mzdové náklady na trenéry, na rozdíl od většiny jiných dotačních programů z měst a obcí či krajů. Český svaz házené bude přihlížet k případné svojí finanční podpoře klubů v ČSH k faktu, zda se kluby to tohoto programu zapojily či nikoliv.

Žádosti mohou kluby podávat od 8. října do 31. října 2018. Sběr žádostí probíhá prostřednictvím systému IS-Sport na www.is-sport.msmt.cz.

Základními podmínkami pro možnost podat žádost jsou:

1. Klub působí alespoň po dobu 2 let v oblasti sportu
2. Klub má k 30. 9. 2018 alespoň 12 členů do 23 let, kteří v roce 2018 uhradili členské příspěvky v minimální výši 100 Kč.

Výše dotace se stanovuje na základě členské základy v členění dle kategorií:

1)    Členská základna dětí a mládeže do 5 let věku včetně (roč. narození 2014 a mladší) cvičící alespoň 1x týdně – příspěvek na 1 člena = 500 Kč

2)    Členská základna dětí a mládeže ve věku 6 – 23 let (roč. narození 1996 – 2013) cvičící alespoň 1x týdně - příspěvek na 1 člena = 1.000 Kč.

3)    Členská základna dětí a mládeže ve věku 6 – 23 let (roč. narození 1996 – 2013) cvičící alespoň 2x týdně a zároveň účastnící se alespoň 6 oficiálních soutěží za rok, z toho:

a)   Členská základna dětí a mládeže ve věku 6 – 10 let (2009 – 2013) příspěvek na 1 člena = 1.000 Kč

b)   Členská základna dětí a mládeže ve věku 11 – 16 let (2003 2008) - příspěvek na 1 člena = 3.000 Kč

c)   Členská základna dětí a mládeže ve věku 17 – 23 let (roč. narození 1996 – 2002) - příspěvek na 1 člena = 2.000 Kč

Na základě dohody mezi Českou unií sportu a Českým svazem házené se může jakýkoliv členský subjekt ČSH bez ohledu na to, za je členem ČUS nebo nikoliv (tedy i kluby sdružené např. v ČOS), obrátit na příslušné okresní pracoviště ČUS. Seznam okresních pracovišť ČUS naleznete na https://www.cuscz.cz/kontakty/podle-kraju.html

Pro potřeby lepší informace potenciálním žadatelům zřídilo MŠMT infolinku 234 812 711 a e-mail: mujklub@msmt.cz.

Český svaz házené požádá kluby po datu podávání o jednoduchou zpětnou informaci a o zkušenosti s podáním žádosti. Krátký dotazník klubům bude zaslán po ukončení termínu pro podávání žádostí.

Přeji příjemný víkend.

S pozdravem

Petra Korandová

Office manager

Český svaz házené, z.s.

+420 273 160 086| korandova@chf.cz | chf.cz

Bolzanova 1615/1, Praha 1, 110 00