Zlínský krajský svaz házené

9.1.2018 otevřeno: 1868 x

Výběrové řízení - Novinářský kalamář

Máte zájem o zajištění a pořádání národního finále Novinářského kalamáře? Pro tento soutěžní ročník 2017/2018 se ČSH rozhodl vypsat na pořadatele národního finále Novinářského kalamáře opět výběrové řízení.

Pokud máte tedy zájem uspořádat toto klání družstev základních škol v kategorii chlapců či dívek, popř. obou kategorií ve dnech 23. – 25. 5. 2018 ve svém městě či na své škole, zasílejte nabídky nejpozději do 28. 02. 2018 na e-mailovou adresu mladez@chf.cz. (Po zkušenostech z předešlých let upřednostňujeme nabídky na pořádání obou kategorií součastně v jednom místě.)

Organizace národního finále spočívá především v zajištění sportovní haly na házenou, pozvánek pro jednotlivá družstva, zpracování hracího plánu, zajištění rozhodčích a pořadatelské služby, zajištění cen, zajištění ubytování a stravování zúčastněných družstev, organizaci zahajovacího a závěrečného ceremoniálu.

Vaše nabídka by měla obsahovat popis zajištění níže uvedených bodů:

  1. Možnost pronájmu sportovní haly po celou dobu konání akce
  2. Možnost pronájmu klubovny (učebny) pro organizační záležitosti
  3. Zajištění stálých šaten na hale pro všechny účastníky po dobu konání akce
  4. Možnost ubytování účastníků v místě nebo v blízkosti konání akce
  5. Zajištění stravy
  6. Zajištění pitného režimu pro všechny účastníky
  7. Zajištění zdravotní a pořadatelské služby
  8. Zajištění kvalifikovaných organizátorů a pomocníků.

Další informace o poskytnuté dotaci na pořádání ze strany ČSH a dalších podmínkách finanční participace jednotlivých družstev se dozvíte z rozpisu Novinářského kalamáře – bod 8.

Z došlých nabídek vybere Komise mládeže Českého svazu házené organizátora akce.